Bilder fra Bodøsjøen Camping og Bodø by.

 

Her legges også ut bilder etter som oppussingen pågår.